Belépés

Belépés


e-mail cím:

jelszó:
Regisztráció


Elfelejtett jelszó
Kosár
0 termék, 0.- Ft
Összesen (nettó): 0.- Ft

Kosárhoz

A termék sikeresen bekerült a kosárba!

tovább vásárolok Kosárhoz

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA
1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.eurostar.hu-t (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá az Eurostar Kft. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út. 89-95., cégjegyzékszám: 01-09-161957, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10670226-2-41, e-mail: raktar@eurostar.hu, telefon: +36-1-453-6050, (továbbiakban: ” Eurostar Kft.”) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint közötti adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni a Honlap összes aloldalára.
ÉRVÉNYESSÉG: Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Eurostar Kft. által üzemeltetett www.eurostar.hu és társoldalain (továbbiakban: „Eurostar.hu“) elérhető és megvásárolható, valamint az Eurostar Kft. ügyfélszolgálatán (  1033 Budapest, Szentendrei út. 89-95.;tel.: +36-1-453-6050; raktar@eurostar.hu) keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. Az eurostar.hu használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, az eurostar.hu honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely az Eurostar.hu (és adott esetben az Eurostar Kft offline áruházak valamelyike) és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre. Az Eurostar.hu használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Szerződés alanyai: A Vásárló szerződéses partnere: Cégnév: Eurostar Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; Rövidített cégnév: Eurostar Kft. Székhely és levelezési cím: 1033 Budapest, Szentendrei út. 89-95.; Cégjegyzékszám: 01-09-161957, Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Adószám: 10670226-2-41 Statisztikai számjel: 10670226-4690-113-01; Bank: MKB Bank Zrt., Bankszámlaszám: 10300002-20333137-00003285, Internet: www.eurostar.hu

A tárhely-szolgáltató adatai: A tárhely-szolgáltató cégneve: Giganet Kft., A tárhely-szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza,Vasvári Pál u. 1., A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@giganet.hu, A tárhely-szolgáltató weboldala: www.giganet.hu, Adathálózati központ: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1.

Eurostar Kft. Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-1-453-6050, Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el: Hétfő - péntek: 8:00 – 14:00, Szombat - vasárnap: Nem elérhető! Ünnepnapokon és munkaszüneti napokon nem elérhető! Eurostar Kft. és az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: raktar@eurostar.hu

1.2 A Honlap üzemeltetője az Eurostar Kft. Az Eurostar Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely elektronikus kereskedelemmel foglalkozik.
1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2018. május 24. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.
1.4 Az Eurostar Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Az Eurostar Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap az Eurostar Kft. által üzemeltett és karbantartott, az Eurostar Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. Az Eurostar Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. Az Eurostar Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak. Az Eurostar.hu használatával kapcsolatos megkötések: Az Eurostar.hu csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Eurostar.hu használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani az Eurostar.hu megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Eurostar.hu szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Az Eurostar.hu-nak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló az Eurostar.hu weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az Eurostar.hu használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani az Eurostar.hu használatát és elhagyni azt.
2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy az Eurostar Kft-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát az Eurostar Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében az Eurostar Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa ki. Az Eurostar Kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.
2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) az Eurostar Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására az Eurostar Kft. jogosult.
2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak az Eurostar Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: ”AT”) és/vagy ÁSZF részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét az Eurostar Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti az Eurostar Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20322137-00003285 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy az Eurostar Kft. a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy Eurostar Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).
2.5 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eurostar Kft. kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/eurostarfishing/ oldalnak (a továbbiakban: ”Facebook oldal”). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Facebook oldalon szereplő „Profilképek” és „Borítóképek”című albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a Facebook oldalra az Eurostar Kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Facebook képek”) az Eurostar Kft. kizárólagos tulajdonában állnak. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook oldalra és a Facebook képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.
2.6 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a Honlapon és a Facebook oldalon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet az Eurostar Kft. jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet (a továbbiakban: ”Sértő üzenet”) eltávolítani.
2.7 A Felhasználó és az Ügyfél jogosult a Honlapon a Honlap erre megfelelő részén az erre kialakított funkció használatával az Eurostar Kft. szolgáltatását értékelni (a továbbiakban: ”Értékelés”). Értékelés a Facebook oldalon nem tehető közzé. Az Értékelések lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a jelen ÁSZF 3.1 pontjában meghatározott Termékek tulajdonságaival, vagy ezek használatával kapcsolatosak. Az Eurostar Kft. nem jogosult az Értékeléseket moderálni, kivéve, ha azok a jelen ÁSZF 2.6 pontjában foglalt Sértő üzenetnek minősülnek. Nem minősül Értékelésnek, és az Eurostar Kft. jogosult a Honlapon és a Facebook oldalon az Eurostar Kft. szolgáltatásával kapcsolatos azon panaszokat törölni, amelyek rendezésére a jelen ÁSZF 7. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.
2.8 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. Az Eurostar Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. Az Eurostar Kft. nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. Az Eurostar Kft. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásáért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, az Eurostar Kft. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.
2.9 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Eurostar Kft. a Honlapon a Honlapon kívüli más, nem az Eurostar Kft által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: ”Külső holnap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. Az Eurostar Kft. nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső holnap által a Felhasználót és az Ügyfelet ért károkért.
2.10 Az Eurostar Kft. a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért az Eurostar Kft. nem tartozik felelősséggel.

3. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
3.1 A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, az Eurostar Kft. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”, az Eurostar Kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján az Eurostar Kft. a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. Az Eurostar Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. Az Eurostar Kft. továbbá úgy nyilatkozik, hogy a Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Terméken vagy a Termékben vagy a Termék csomagolásán található vagy a Termékhez adott használati útmutató tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eurostar Kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik az Eurostar Kft. tulajdonát.
3.2 A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek. Az Eurostar Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag a raktar@eurostar.hu e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak. A jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő arra vonatkozó jogát, hogy az Eurostar Kft. telefonos ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Ügyfélszolgálat”) felvegye a kapcsolatot, és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Az Ügyfélszolgálat által szóban adott tájékoztatás ugyanakkor nem minősül az Eurostar Kft. által tett jognyilatkozatnak. Az www.eurostar.hu-n megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik, kivéve azon viszonteladó partnereknél, ahol külön szerződésben kerül aláírásra, ezáltal elfogadásra, mint lehetőség. Egyéb esetekben a termékek kereskedelmi újra, illetve tovább értékesítése nem engedélyezett. Az Eurostar.hu ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve tovább értékesítés céljából történt az ajánlattétel. A fogyasztók által megvásárolt termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy az Eurostar.hu fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.
3.3 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, vagy a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme terhére köti, a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha az Eurostar Kft. észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését az Eurostar Kft. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében az Eurostar Kft. a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.

4. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETEI ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
4.1 A Felek kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztülkötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre fő szabály szerint a Webáruházon keresztül van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eurostar Kft. jogosult, de nem köteles a Vevő kérelmére a Facebook oldalon, e-mailen, telefonon, személyesen vagy Külső honlapon keresztül megkötni a Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előbb említetteken kívüli egyéb módon, szerződéskötésre nincs lehetőség. Az Eurostar Kft. a jelen fejezetben foglaltak szerint a Vevő által megadott adatokat a mindenkor hatályos AT-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás Az Eurostar.hu hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.eurostar.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek: A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:
A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” vagy „Kosárba rakom!” feliratú gombra kattintva, vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „KOSÁR” majd „KOSÁRHOZ” feliratú gombra kattintva. Ha a „KOSÁR” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A vásárlás minden esetben befejezhető a weboldal jobb felső sarkában látható kosár modulra kattintva. A kosár modulból bármikor folytatható a vásárlás szintén. A vásárló a virtuális kosarát böngészés közben bármikor ellenőrizheti, módosíthatja. A kosárhoz oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Megrendelés” gombra kattintva elküldheti a megrendelést. Megrendelés során bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció után elküldheti megrendelését a kért adatok megadásával. A vásárlásnak feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, ugyanezen, oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat. Amennyiben a személyes átvételi lehetőséget választja, azt a „KOSÁRHOZ” menüpontban található „Megjegyzés” részben tüntetheti fel. A fizetési mód, az Eurostar.hu-n utánvétes fizetéssel vásárolhat elsősorban, de amennyiben jelzi a „KOSÁRHOZ” menüpontban található „Megjegyzés” rovatban, előre történő banki átutalással is fizethet. Kiszállítás esetén a kosár táblázat része, ami a megrendelt termékeket is tartalmazza, frissíti az esetleges szállítási költségekkel a fizetendő végösszeget. A „Megrendelem” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat és ajánlatot tesz a szolgáltatónak, amely fizetési kötelezettséggel jár. A regisztráció alkalmával, személyes, szállítási és fizetési adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és egy következő jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta az adatvédelmi nyilatkozatunkat és elfogadja azokat. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig megtekinthetőek és módosíthatóak a „Személyes adatok a „Fiókom” Adatmódosítás menüpontra kattintva. A Kosár felületén terméket törölhet a kosárból az x jel-re kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „-„(ezzel csökkentve) vagy „+”(ezzel növelve) jelre kattintva.
Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelem" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az Eurostar Kft, Eurostar.hu a Vásárló ajánlatát elfogadta. A Vásárló megrendelése véglegesítésével megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a rendelése rögzítésre került. A rendelésről a Vásárló minden esetben kap egy visszaigazoló e-mail-t a Vásárló által megrendelt termékekről, szolgáltatásról (ha keletkezik szállítási költség) azok nettó árairól és a bruttó, fizetendő összegről. Amennyiben a Vásárló a Megjegyzés pontban előre utalást igényel, az utalás adatait és az elkészült számlát is e-mailben küldjük el részére.
4.2 Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről). A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Az Eurostar Kft, az Eurostar.hu-ban történő megrendelés során e tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelem” feliratú gombra kattintással a Vásárló kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a „Megrendelés” gombra történő kattintással ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék/szolgáltatás/digitális tartalom stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után. A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat. A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást. A Szerződések Webáruházon keresztültörténő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. A Felek rögzítik, hogy a Webáruházon keresztültörténő szerződéskötés esetében a Webáruházban található Termékek vonatkozásában a Termékek Webáruházon történő megjelenítése szerinti feltételekkel az Eurostar Kft.-t a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Honlapon található fiókom menüpontban. A Vevő a regisztrációhoz használt e-mail címet nem módosíthatja. Amennyiben téves e-mail címmel regisztrál, regisztrációjának törlését kérheti a raktar@eurostar.hu-n és újrakezdheti a regisztrációt a helyes e-mail cím megadásával. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a Megrendelem gomb megnyomásával elküldheti az Eurostar.hu-nak ezzel egy időben elfogadva a vásárlási és fizetési feltételeket. Ezt követően a Vevő köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási és egyéb adatok megváltoztatására. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az Eurostar Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. Az Eurostar Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében az Eurostar Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. Az Eurostar Kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. Az elfelejtett jelszó a „Belépés” „Elfelejtett jelszó” menüpontra kattintva kérhető ismételten, melyet az Eurostar.hu emberi beavatkozás vagy ráhatás nélkül küldd el a Vásárlónak. Az elfelejtett jelszó minden esetben a „Fiókom” „Elfelejtett jelszó” menüpontba belépve, a regisztrációnál megadott e-mail cím megadásával kérhető. Az Eurostar Kft. kijelenti, hogy személyesen sem alkalmazottak, sem az Eurostar Kft. tulajdonosai nem férnek hozzá a vásárló, jelszavához és nem tudják azt lekérni vagy a szoftverből kinyerni, éppen ezért a helytelenül megadott e-mail cím vagy elfelejtett e-mail cím esetén nem kérhető le a Vásárló jelszava sem. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán a rendelés feladásáig van lehetősége, oly módon, hogy ügyfélszolgálatunkon jelzi e-mailben vagy telefonon. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eurostar Kft. kizárólag Magyarország területén megjelölt szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eurostar Kft. jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni. Az Eurostar Kft. az alábbi futárszolgálatokkal működik együtt: DPD Hungária Kft. (Budapest, Késmárk utca 14/b, 1158,.; cégjegyzékszám: 01-09-888141; GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2,.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44; Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.; cégjegyzékszám: 01 09 980899; adószám: 13947109-2-43; (a továbbiakban együttesen: ”Futárszolgálat”, a Futárszolgálat kézbesítést végző munkatársa vagy megbízottja a továbbiakban: ”Futár”). A jelen pontban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és az Eurostar Kft. között érvényesen létrejön. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen fizetési kötelezettség terhelik. Az Eurostar Kft. az elküldött megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. Az Eurostar Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy ha az Eurostar Kft. az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettsége alól. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. A Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt az Eurostar Kft. nem iktatja. Az Eurostar Kft. a Szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: ”Rendelésszám”). Az Eurostar Kft. a teljesített, vagyis szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti. A Vevő a Szerződés adatairól a Rendelésszám alapján tud tájékoztatást kérni az Eurostar Kft.-től.
4.3 A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a jelen ÁSZF 4.2 pontját a jelen pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a Facebook oldalon, emailen, telefonon, személyesen, vagy Külső honlapon keresztül (a továbbiakban együttesen: ”Webáruházon kívüli rendelés”) van lehetőség akkor, ha az Eurostar Kft. a Vevő szerződéskötés iránti kérelmét (a továbbiakban: ”Ajánlat”) elfogadta. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eurostar Kft. az Ajánlatot nem köteles elfogadni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében az Ajánlat vonatkozásában a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. A Vevő a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy ha az Eurostar Kft. a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja, a Szerződés a Felek között a Ptk. 6:69. § (1) bekezdése alapján létrejön. A Felek megállapodnak, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében a Vevő az Ajánlathoz az Ajánlat Ptk. 6:65. § (2) bekezdésében meghatározott visszavonásáig, de legalább az Ajánlat megtételétől számított 72, azaz hetvenkét óráig kötve van.
4.4 A Vevő a Termék telefonon történő megrendeléséhez a telefonja nyomógombjai segítségével személyes beszélgetést folytat az ügyfélszolgálati munkatárssal, amellyel egyidejűleg a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el azzal, hogy a Vevő a jelen ÁSZF elérhetőségéről a munkatárstól tájékoztatást kap. A Vevő Termék telefonon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő előbb hivatkozott adatait az Eurostar Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék telefonon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul az Eurostar Kft. rendelkezésére, az Eurostar Kft. munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eurostar Kft. nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő az Eurostar Kft. munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha az Eurostar Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot.
4.5 A Vevő a Termék e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. Az Eurostar Kft. a Vevő Ajánlatának kézhezvételét követően az Ajánlat kézhezvételről szóló, a jelen ÁSZF elérhetőségét tartalmazó, és az esetleges további szükséges adatokat bekérő elektronikus üzenetet küld a Vevőnek. A Felek megállapodnak, hogy az előző mondatban foglalt esetben a jelen ÁSZF elfogadásának minősítik, ha a Vevő az Eurostar Kft. elektronikus üzenetére 3 napon belül nem válaszol, vagy ha a válaszában a jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megtárgyalását nem kéri. A Vevő e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő előbb hivatkozott adatainak az Eurostar Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja.
4.6 A Vevő a Termékeket személyesen nem tudja megrendelni telephelyünkön(1031 Budapest, Szentendrei út 89-95) mivel az csak raktárként illetve átvételi pontként üzemel (csak a kiskereskedelemre vonatkozik) a Termékek megrendeléséhez az Eurostar Kft. www.eurostar.hu illetve társoldalait, Facebook oldalát, és a raktar@eurostar.hu e-mail címet használhatja a fentiekben már részletezett módon ÁSZF 4.2 pontja alapján.
4.7 A Vevő a Terméket Külső honlapon keresztül akkor tudja megrendelni, ha a Külső honlap erre lehetőséget biztosít. A jelen pont alkalmazásában Külső honlap még nem áll rendelkezésre.
4.8 A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár Futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon tájékozódhat.
4.9 Hibás/téves ár feltüntetés. Amennyiben az Eurostar Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a az Eurostar Kft. webáruházban, akkor az Eurostar Kft. nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér; esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár; egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár, az Eurostar Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. ár feltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

5 § FOGYASZTÓI JOG ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
5.1. Panasztétel az Eurostar Kft.-nél: Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését vagy ennek veszélyét észleli, illetve egyéb okból kifogásolja az Eurostar kft. rendelésével, vásárlásával, jótállási, kellékszavatossági vagy bármilyen egyéb igényével kapcsolatos eljárását, úgy panaszával az Eurostar Kft. ügyfélszolgálatához fordulhat az alábbi elérhetőségeken: Eurostar Kft. Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-1-453-6050, Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el: Hétfő - péntek: 8:00 – 14:00, Szombat - vasárnap: Nem elérhető! Ünnepnapokon és munkaszüneti napokon nem elérhető! Eurostar Kft. és az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: raktar@eurostar.hu Az Eurostar Kft. a bejelentett szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és – amennyiben lehetséges – intézkedik annak orvoslása érdekében; amennyiben a panasz azonnal nem intézhető el, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy az Eurostar Kft. a fogyasztói panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően 3 évig őriz meg, és annak egy példányát a fogyasztónak átadja. az Eurostar Kft. az írásbeli panaszt legkésőbb 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja, a panaszt elutasító döntését írásban indokolja.
5.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.
5.3. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárlók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztónak minősülő Vásárló beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
5.4. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.; Elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu ; Központi telefonszám: +36 1 488 2131; Fax: +36 1 488 2186
A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
5.5. Bírósági eljárás kezdeményezése: Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.